Poslanstvo

1. NAMEN

Osnovni namen ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju mladih ljudi, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, nacionalnih in mednarodnih skupnosti.

 

2. NAČIN DELA

Pri skavtih ne gre za interesno dejavnost, pač pa dolgoročno vzgojno delo in spodbujanje odgovornosti, kar zahteva redno prisotnost na srečanjih ter drugih krajših in daljših dejavnostih veje oz. stega. Na skavtskih dejavnostih se nosi skavtski kroj (rutka, ki se jo dobi s skavtsko obljubo + oranžna skavtska srajca + modre hlače ali kavbojke - podrobneje v Simboli), saj želimo s tem poudariti enakost med člani in pripadnost skupini.

Naše vzgojno delo izhaja iz šestih področij razvoja (telesni, družbeni, spoznavni, moralni, čustveno-motivacijski in duhovni) in sloni na treh temeljnih načelih (odnos do Boga, odnos do drugih, odnos do sebe) ter vrednotah vzgajanja v ZSKSS, ki so:

 • vera in pripadnost Cerkvi,
 • optimizem in veselje do življenja,
 • čut za drugega, prijateljstvo in ljubezen,
 • telesno, duševno in duhovno zdravje ter samospoštovanje,
 • svoboda, odgovornost in kritično mišljenje,
 • ustvarjalnost in pobudništvo,
 • spoštljiv odnos do narave,
 • čut do domovine in odnos do družbe,
 • povezanost s svetom.

Skavti delamo, vzgajamo s skavtsko metodo:

 • obljuba in zakoni, ki so naše vodilo,
 • delo v majhnih skupinah, ker se tako lahko izkaže vsak posameznik,
 • učenje z delom (izkušenjsko učenje), ker je tako učenje učinkovito in nikoli dolgočasno,
 • simbolna govorica, ker je učinkovit način komuniciranja,
 • dejaven odnos med mladimi in odraslimi, ker se drug od drugega lahko veliko naučimo,
 • dejavnosti na prostem, ker je narava naša mati,
 • samovzgoja, ker si vsak zada svoje izzive, in
 • služenje v družbi (prostovoljno delo), ker le tako lahko pustimo svet boljši.

Ti elementi se prepletajo v vseh skavtskih dejavnostih – vsi skupaj predstavljajo skavtsko metodo. Skavtska metoda je dobro preizkušena po vsem svetu in je pedagoško utemeljena kot preventivni sistem. Z izvajanjem skavtske metode pa pravzaprav izvajamo tudi okoljsko vzgojo.

Delo pri skavtih je razdeljeno po starostnih skupinah (vejah). Najmlajši volčiči in volkuljice (8 do 10 let) skavtstvo doživljajo skozi pravljični svet Knjige o džungli. Izvidniki in vodnice (11 do 15 let) se v četi učijo predvsem skavtskih veščin. Popotniki in popotnice (od 16. leta dalje) pa najprej v noviciatu, nato v klanu s poudarjanjem skupnosti in služenja dobivajo temelje za nadaljnje življenje.

 

Veje vodijo voditelji, ki so usposobljeni za delo z otroki in mladimi ter dodatno za delo s starostno skupino, ki jo vodijo. Vsaka veja ima tudi duhovnega asistenta, ki posebej skrbi za duhovno rast v skupini. Poleg teh je v stegu prisoten še stegovodja, ki je usposobljen za vodenje lokalne enote in je dolžen skrbeti za prenos informacij med ZSKSS in stegom ter stik z lokalno skupnostjo in župnijo.

Skavtska vzgoja od izvidnikov in vodnic dalje vključuje občasne dejavnosti, pri katerih ni prisoten voditelj. Tudi to je del skavtske vzgoje, saj se mladi tako naučijo prevzemanja odgovornosti.