IV 2013-2014

Jesenovanje Preska nad Kostrevnico

Zimovanje Podkum

Tabor Prečna pri Novem mestu - tabor Kuga b´ r´d?