IV 2010-2011

Jesenovanje Širmanski hrib

Zimovanje Tatre v Brkinih

Tabor Strahomer