IV 2009-2010

Jesenovanje Preska nad Kostrevnico

Zimovanje Mrzli studenec na Pokljuki

Tabor Njivica pri Zgornji Besnici